1-Fatiha Suresi Ayet Mealleri KUR'AN-I KERİM 1-Fatiha Suresideki 7 Ayeti Kerime ve Mealleri
    KUR'AN-I KERİM 1-Fatiha Suresideki 7 Ayeti Kerime ve Mealleri  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURE
AYET
CÜZÜ
SAYFA
ARAPÇA
OKUNUŞU
SURE
AYET
CÜZÜ
SAYFA
DİYANET VAKFI ELMALILI ALI FIKRI YAVUZ CELAL YILDIRIM HASAN BASRI CANTAY ABDULBAKİ GOLPINARLI
1-Fatiha Suresi

1.Ayet
Mekke

1
1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ -1
(Bismillahirrahmanirrahim)
1-Fatiha Suresi
1.Ayet
Mekke
1
1
Bismillâhirrahmânirrahîm. Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.) BİSMİ´LLAHİ´R-RAHMÂNİ´R-RAHÎM (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha. Rahman ve rahim Allah adiyle
1-Fatiha Suresi

2.Ayet
Mekke

1
1
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -2
(El hamdü lillahi rabbil alemin)
1-Fatiha Suresi
2.Ayet
Mekke
1
1
(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. Hamd, o rabbiâlemîn, (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur. (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha. Hamd, alemlerin rabbi Allah´a:
1-Fatiha Suresi

3.Ayet
Mekke

1
1
الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ -3
(Er rahmanir rahıym)
1-Fatiha Suresi
3.Ayet
Mekke
1
1
(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. o rahman, rahîm, (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir; (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur. (1-2-3) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü´nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha. Rahmandır, rahîmdir,
1-Fatiha Suresi

4.Ayet
Mekke

1
1
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ -4
(Maliki yevmid din)
1-Fatiha Suresi
4.Ayet
Mekke
1
1
(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. o din gününün maliki Allâh´ın. Ceza (âhiretteki hesap) gününün sâhibidir. (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah´a mahsûstur. Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz. din gününün sahibidir.
1-Fatiha Suresi

5.Ayet
Mekke

1
1
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -5
(İyyake na´büdü ve iyyake nesteıyn)
1-Fatiha Suresi
5.Ayet
Mekke
1
1
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab! Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz. (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz. (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
1-Fatiha Suresi

6.Ayet
Mekke

1
1
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -6
(İhdinas sıratal müstekıym)
1-Fatiha Suresi
6.Ayet
Mekke
1
1
(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Hidayet eyle bizi doğru yola Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...) Bizi doğru yola ilet. (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil. Bize doğru yolu göster,
1-Fatiha Suresi

7.Ayet
Mekke

1
1
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -7
(Sıratallezine en´amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin)
1-Fatiha Suresi
7.Ayet
Mekke
1
1
(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. O kendilerine in´am ettiğin mes´utların yoluna. Ne o gadap olunanların ne de sapgınların Kendilerine, (fazlından ve ihsanından) nimet verdiğin kimselerin (Peygamberlerle velilerin) yoluna (hakkı kabul etmeyip küfre vardıklarından) gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil... (Amin= Kabul buyur, Allah’ım!...) Nîmetine erdirdiğin kimselerin yoluna... Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. (5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil. nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; gazaba uğramışların da değil, sapıkların da

KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A  B  C  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  R  S  Ş  T  V  Y  Z


KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021