KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ NUMARALARINA GÖRE SΙRALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z
KUR'AN-I KERİM S Harfi ile Başlayan Sureler

  32 - Secde Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke - 18,19,20. âyetleri Medine;  
İsimleri: 
Anlamı: Secde
Sure adını, mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır.
>>>
  34 - Sebe Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke - 6.âyet Medine;  
İsimleri: Sebe’ Suresi
Anlamı: Yemen’de bulunan bir bölgenin ve bir kabilenin adı
Sure adını, 15. ayette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ve eski bir kabilenin adıdır. Bu kabilenin adı Saba Krallığı, toplumu da Saba halkı isimleriyle de anılır.
>>>
  37 - Saffat Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Sâffât Suresi
Anlamı: Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar
Sure, adını ilk ayette geçen “es-Saffat” kelimesinden almıştır.
>>>
  38 - Sad Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Sâd Suresi
Anlamı: Arap alfabesinde bir harf
Sure, adını birinci ayetteki “Sad” harfinden almıştır.
>>>
  61 - Saf Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Saff Suresi
Anlamı: Sıra, dizi
Sure, adını 4. ayette geçen ve sıra, dizi anlamına gelen saf kelimesinden alır.
>>>

KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021