KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ NUMARALARINA GÖRE SΙRALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z
KUR'AN-I KERİM N Harfi ile Başlayan Sureler

  4 - Nisa Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Nisâ Suresi
Anlamı: Kadınlar
>>>
  16 - Nahl Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke - 126,127,128. âyetler Medine;  
İsimleri: 
Anlamı: Bal arısı
Sure adını, 68. ayette geçen ve bal arısı anlamına gelen 'Nahl' kelimesinden almıştır.
>>> Surede başlıca, kainatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Nahl suresi'nin 90. ayeti her Cuma namazında hutbe bittiği zaman okunur.
  24 - Nur Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Nûr Suresi
Anlamı: Nur, Işık
Sure adını, 35. ayette geçen “nur” kelimesinden almıştır.
>>>
  27 - Neml Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Karınca
Sure adını, 18. Ayetinde Süleymanın ordusunun geçeceği karınca vadisindeki karıncaların konuşmalarının anlatıldığı karınca anlamına gelen neml kelimesinden almıştır.
>>>
  53 - Necm Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Yıldız
Sure, adını ilk ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen necm kelimesinden alır.
>>>
  71 - Nuh Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Nûh Suresi
Anlamı: Nuh
Sure, adını Nuh’un peygamber seçilişi ve mücadelelerinin anlatıldığı Nuh (As) efsanesinden almaktadır.
>>>
  78 - Nebe Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Haber verme
Sure, adını haber verme anlamına gelen nebe kelimesinden alır.
>>>
  79 - Nazi'at Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Nâziât Suresi
Anlamı: Söküp çıkaranlar, çekip çıkaranlar.
Sure, adını ilk ayette geçen ve söküp çıkaranlar, çekip çıkaranlar anlamına gelen naziat kelimesinden alır.
>>>
  110 - Nasr Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  620 yılının rabiuevvel ayında
İsimleri: â€œTevdî” (Vedâ), “İzâ câe...” ve “Fetih” adlarıyla da anılmaktadır.
Anlamı: Yardımcı , zafer
Sure, adını ilk ayetinde geçen ve müminlere Allah'in yardimini bildiren nasr kelimesinden almistir.
>>>
  114 - Nas Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Nâs Suresi
Anlamı: Ä°nsanlar
Sûre adını ilk âyetinde geçen ve “insanlar” anlamına gelen nâs kelimesinden almıştır.
>>>

KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021