KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ NUMARALARINA GÖRE SΙRALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z
KUR'AN-I KERİM K Harfi ile Başlayan Sureler

  18 - Kehf Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke - 28.ayet Medine;  
İsimleri: 
Anlamı: Mağara
Sure adını, 'mağara' anlamına gelen 'kehf' kelimesinden alır.
>>> Surede, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan ve Ashab-ı Kehf (mağara arkadaşları) olarak isimlendirilen Romalı gençlerin yaşamı; Musa ile Hızır'ın buluşması, onların yaşadıkları olaylar; Zülkarneyn ve Yecüc ve Mecüc konuları anlatılır.
  28 - Kasas Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Kıssalar
Sure, adını, 25. ayette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır.
>>>
  50 - Kaf Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Arap alfabesinde bir harf
Sure, adını ilk ayetin başındaki Kaf harfinden alır.
>>>
  54 - Kamer Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Ay
Sure, adını ilk ayetindeki “ ay yarıldı” ifadesinde geçen kamer kelimesinden almıştır.
>>>
  68 - Kalem Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Nun Suresi
Anlamı: Kalem
Sure, adını birinci ayetteki “kalem” sözcügünden almıstır.
>>>
  75 - Kiyamet Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Kıyâme Suresi
Anlamı: Ölümden sonra dirilme
Sure, adını ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilme anlamına gelen "kıyame" kelimesinden alır.
>>>
  97 - Kadr Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Kadir Suresi, İnnâ enzelnâ
Anlamı: Kadir gecesi
Sure, adını ilk ayette Kadir gecesinden bahsedildiği için bu adı almıştır.
>>>
  101 - Karia Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Kaari'a Suresi, Kâria Suresi
Anlamı: Kıyamet günü, musîbet, felaket, ansızın gelen bela, yolun ortası
Sure, adını ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alır.
>>>
  106 - Kureys Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Kureyş Suresi, Li-îlâfi Kureyşin
Anlamı: Arap Kabilesi
Sure, adını ilk âyette geçen “Kureyş” kelimesinden almıştır.
>>>
  108 - Kevser Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: İnnâ a’taynâ…, Nahr
Anlamı: Kevser, Cennet'te bir nehirdir.
Sure, adını ilk âyetinde geçen kevser kelimesinden almıştır.
>>>
  109 - Kafirun Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Kâfirûn Suresi, Ayrıca İhlâs sûresiyle birlikte bu iki sûreye “İhlâsayn (iki İhlâs)” adı verilmiştir.
Anlamı: Kafirler, “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, Mukaşkışe, İhlâs, İbadet, Dîn” adlarıyla da anılmaktadır.
Sure, adını ilk âyetinde geçen ve “inkârcılar” anlamına gelen kâfirûn kelimesinden almıştır.
>>> Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî, XX, 225).

KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021