KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ NUMARALARINA GÖRE SΙRALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z
KUR'AN-I KERİM T Harfi ile Başlayan Sureler

  9 - Tevbe Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine - 128,129. âyetler Mekke;  
İsimleri: Beraat Suresi
Anlamı: Tövbe
Tevbe adını, 104. ayetinden almaktadır.
>>>
  20 - Taha Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Tâ-Hâ
Anlamı: Arap alfabesinde iki harf
Sure adını, 1. ayette yer alan mukataa harflerinden almıştır.
>>>
  52 - Tur Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Musa'ya 10 emirin verildiğine inanılan dağın adı
Sure, adını ilk ayette geçen Sina yarımadasında ve Musa’ya Tevrat’ın 10 emrinin verildiğine inanılan Tur dağından alır.
>>>
  64 - Tegabün Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Tegâbun Suresi
Anlamı: Kar-zarar
Sure, adını 9. ayette geçen ve kar-zarar anlamına gelen teğabun kelimesinden alır.
>>>
  65 - Talak Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Talâk Suresi
Anlamı: Boşanma
Sure, adını boşanma konusunu ele aldığı için talak (boşanma) ismini almıştır.
>>>
  66 - Tahrim Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Medine;  
İsimleri: Tahkîm Suresi
Anlamı: Haram kılma, kılınma
Sure, adını Peygammberimize(a.s.), bazı yiyecekleri kendisine yasaklamasını anlatan 1. ayetten alır.
>>>
  81 - Tekvir Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  Mushaftaki sıralamada seksen birinci, iniş sırasına göre yedinci sûredir. Tebbet sûresinden sonra, A‘lâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir.
İsimleri: Tekvîr Suresi
Anlamı: Dürmek
Sure, adını 1. âyetinde geçen ve “dürdü, dürüp sardı” anlamlarına gelen kevvera fiilinin masdarıdır.
>>>
  86 - Tarık Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Târık Suresi
Anlamı: Vuruslu yıldız ingilizce pulsar anlamina gelir
Sûre, adını 1. ayette geçen ve şiddetle vuran, delip geçen, aniden çıkıveren veya geceleyin gelen anlamına gelen tarık kelimesinden alır.
>>>
  95 - Tin Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Tîn Suresi, Ve’t-tîn
Anlamı: İncir
Sure, adını ilk âyette geçen ve “incir” anlamına gelen tîn kelimesinden almıştır.
>>>
  102 - Tekasür Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Tekâsur Suresi, Elhâküm, Makbûre
Anlamı:  Çoklukla övünme, çokluk yarış
Sure, adını ilk âyette geçen ve “çokluk yarışı, çoklukla övünme” anlamlarına gelen tekâsür kelimesinden almıştır.
>>>
  111 - Tebbet Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: Ebû Leheb, Mesed Suresi
Anlamı: Kurusun, kahrolsun
Sûre adını ilk âyetinde geçen ve bu bağlamda “kurusun!” şeklinde beddua anlamı taşıyan tebbet kelimesinden almıştır.
>>> Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu sûre inmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 111; Taberî, XXX, 217-218).

KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021