KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ NUMARALARINA GÖRE SΙRALA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


KUR'AN-I KERİM SURELERİNİ ALFABE SΙRASΙNA GÖRE SΙRALA

A B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z
KUR'AN-I KERİM İ Harfi ile Başlayan Sureler

  14 - İbrahim Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke - 28,29. âyetler Medine;  
İsimleri: 
Anlamı: İbrahim (peygamber)
Sure adını, 35. ile 41. ayetlerde 'İbrahim'in duasını' ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir.
>>> Surede başlıca, imanın temel konuları olan Allah'a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.
  17 - İsra Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke ???? --26., 32., 33. ve 57. ayetler ile 73.-80. ayetlerin Medine;  
İsimleri: İsrâ Suresi
Anlamı: Gece yürüyüşü
Sure adını, ilk ayette geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır.
>>> Burada sözü edilen gece yürüyüşü de Muhammed'in Miraç gecesinde Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğun bir kısmıdır. İlk ayetlerinde İsrailoğulları'ndan bahsettiği için 'Beni İsrail Suresi' de denmiştir.
  76 - İnsan Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke veya Medine;  
İsimleri: Dehr Suresi, İnsân Suresi, Devr Suresi
Anlamı: İnsan
Sure, adını ilk ayette geçen ve insan kelimesinden alır.
>>>
  82 - İnfitar Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: İnfitâr Suresi, İnfetarat, Münfatıra
Anlamı: Yarılmak
Sure, adını ilk ayette geçen ve yarılmak anlamına gelen infitar kelimesinden alır.
>>>
  84 - İnşikak Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: 
Anlamı: Yarılmak, parçalanmak
Sure, adını ilk ayette geçen ve yarılmak parçalanmak anlamına gelen inşikak kelimesinden alır.
>>>
  94 - İnşirah Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: İnşirâh Suresi, Şerh Suresi
Anlamı: Açılıp genişlemek, huzura kavuşmak
Sure, adını İlk âyetinde aynı kökten olan fiil kullanıldığı ve Hz. Peygamber’in gönül ferahlığına ve huzura kavuşturulduğu bildirildiği için sûre “İnşirah” adını almıştır.
>>>
  112 - İhlas Suresi    >>>>    Sure  Ayetler
Mekke;  
İsimleri: İhlâs Suresi
Anlamı: Samimi olmak, içtenlikle yapmak; Marifet, tevhîd, esâs, necât, nûr, tefrid, tecrîd, velâyet, cemâl, nisbe, samed, muavvize, mânia, berâe, müzekkire ve imân gibi isimlerle de anılır.
Sûre adını, yalniz Allah'a tahsis edildigi ve sirf onun sifatlarindan bahsettigi için, Allah'in birligini hâlis kilmak mânasinda "ihlâs" adini almistir
>>> z. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir. Fazileti Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

KUR'AN-I KERİM MEALLERİ

Copyright © kuranmeali.name.tr, 2019-2021